Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Canada mở rộng danh sách vắc-xin COVID-19 được phê duyệt cho du lịch