Du học Canada tại Royal Crown School – Toronto, Học bổng tối đa 30%