Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Phỏng vấn Học bổng – Pickering College (Canada) tháng 10/2017 đã diễn ra tốt đẹp