Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Phòng khám Y tế Raffles được chỉ định làm nhà cung cấp dịch vụ khám sức khoẻ Úc, Anh, Canada, Bỉ tại Hà Nội