Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Tổng Kết Trại Hè Trải Nghiệm Văn Hóa 2018 tại Royal Elite International Academy, Canada