Mater Dei Catholic High School (Amerigo San Diego): Trường trung học đứng đầu về thành tích toàn nước Mỹ