Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Mater Dei Catholic High School (Amerigo San Diego): Trường trung học đứng đầu về thành tích toàn nước Mỹ