Tin nóng: Bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID khi xin thị thực Mỹ từ ngày 01/10/2021