Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

University of Windsor – Mở đơn cho Chương trình Cử nhân và Chứng chỉ Danh dự Honours Certificate – Kỳ tháng 1 và tháng 5/2023