Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

VNIS Education gặp gỡ Đại diện Battle River School Division (BRSD), Alberta, Canada