BAN LÃNH ĐẠO VNIS TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG CALIFORNIA, MỸ