Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Canada nới lỏng hạn chế biên giới đối với khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ