Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Học Trung học tại Quận Trường Saanich – cách Vancouver 15 phút!